Jövőkép és fogalmak. Szervezeti filozófia, jövőkép (vízió), küldetés (misszió) - Intézményi kommunikátor

jövőkép és fogalmak

A stratégiai elemzés célja, hogy feltárja a vállalat külső és belső környezetének fő jellemzőit.

Tervezési modellek

A legfontosabb kiindulási pontok a stratégiaalkotás során a vállalat jövőképének és missziójának meghatározása. A jövőkép a vállalkozás elképzelt jövőbeni állapota, azaz Szándékolt jövőbeni pozíció, a vállalati magatartás fő iránya Innovatív célok, új értékeket hordozó termékek, szolgáltatások Tervezett tevékenységi kör működési kör, üzleti portfólió A misszió tulajdonképpen egy nyilatkozat arról, hogy a cég mit gondol magáról, mit akar,elérni, mi amit fontosnak tart.

Különböző rétegekhez szólhat. Lehet belőle egy, illetve több befelé, kifelé szóló Rögzíti a vállalati kultúrát formáló belső értékeket, a különböző érintett külső-belső érdekcsoportokkal szembeni magatartási elveket, a jövőkép és fogalmak vezérelveket valamint a vállalati filozófiát. Környezetelemzés A vállalatokat körülvevő környezet több szintre bontható. A legkülső körben található a vállalat makro-környezete, más néven általános környezete, amely alatt a tágabb értelemben vett társadalmi, politikai, környezeti és gazdasági tényezőket és azok hatásait értjük.

Néhány közgazdasági alapfogalom

A makro-környezet tényezői direkt vagy indirekt módon gyakorolhatnak hatást a vállalatok stratégiájára. A makro-környezet elemzésére szolgál a PEST elemzés a mozaikszó a tényezők angol nevének kezdőbetűiből áll össze.

  1. Egy eszmerendszer, amely magába foglalja a szervezet elképzeléseit önmagáról az általa betöltött különböző szerepkörökben pl.
  2. Szervezeti filozófia, jövőkép (vízió), küldetés (misszió) - Intézményi kommunikátor
  3. Minőségmenedzsment | Digitális Tankönyvtár
  4. Az üzleti jövőkép meghatározása - mi ez, jelentése és fogalma - Mindent tudni akarok -
  5. Tervezési modellek | Digitális Tankönyvtár
  6. Share Send kilátás Ez egy fogalom, amelynek különböző jelentése van.
  7. Кэти открыла шкатулку.

A makro-környezetnél szűkebb kategória az iparági környezet, amely a makro-környezetet az adott, a vállalatot jellemző iparágra szűkíti le. Az iparági környezet elemzésének legismertebb módszere a Porter-féle öttényezős modell.

Minőségmenedzsment

A következő kör már a vállalat közvetlen versenykörnyezete, azaz a versenytársak feltérképezésének, értékelésének helyszíne. Mivel a hatások nem mindig előre jelezhetőek, a stratégiai tervezés során többféle forgatókönyvet is érdemes készíteni optimista, realista, pesszimista verziók. Iparági környezet elemzése versenyelemzés Iparágnak nevezzük az azonos, vagy egymással közvetlenül helyettesíthető termékeket illetve szolgáltatásokat előállító, illetve hasonló beszállítókkal kapcsolatban álló vállalatok csoportját.

jövőkép és fogalmak látás 10 szem

Az egyes iparágakat általában több vállalat képviseli a piacon, de speciális esetekben pl. A Porter féle öttényezős modell segítségével elemezhető az iparágon jövőkép és fogalmak verseny, illetve meghatározhatók a versenyt befolyásoló konkrét tényezők is. A Porter-féle modell szerint az iparágon belüli versenyt 5 fő tényező határozza meg: Új versenytársak piacra lépésének veszélye Meglévő versenytársak közötti verseny fő jövőkép és fogalmak és ezek intenzitása Új, helyettesítő termék megjelenésének valószínűsége A megbízók alkupozíciója A szállítók alkupozíciója A Porter-féle öttényezős modell Az iparági versenykörnyezeten túl a vállalatok közvetlen versenykörnyezetének elemzésére is szükség van.

A különböző célok, felhasznált eszközök, megcélzott piaci szegmensek alapján stratégiai csoportok különböztethetők meg. A stratégiai elemzés összefoglalása A vállalat belső tényezőinek alapvető kompetenciáinak és külső tényezőinek hajtóerőinek együttes elemzésére szolgál a SWOT analízis.

Hajtóerők külső tényezők : Lehetőségek: milyen kedvező hatások lehetnek a külső környezetből, amelyek segítik a vállalat működését, fejlődését.

MeRSZ online okoskönyvtár

Fenyegetettségek: milyen jövőkép és fogalmak hatások érhetik a külső környezetből a vállalatot, amelyek a működést akadályozhatják, a fejlődést fékezhetik. Alapvető kompetenciák belső tényezők : Erősségek: a vállalat belső adottságai, képességek, pozíciók, amelyek segítik a vállalatot a céljai elérésében. Gyengeségek: a vállalat olyan belső adottságai, képességek, pozíciók, amelyek jövőkép és fogalmak a vállalatot a céljai elérésében. Ennek egyszerűsített formája a négymezős SWOT-mátrix, melynek főbb elemeit az alábbi ábra foglalja össze.

A négymezős SWOT-mátrix A SWOT elemzés elvégzése után az erősségekre építve, a lehetőségeket kiaknázva, a gyengeségeket ellensúlyozva és a fenyegetéseket kivédve alkotható meg a stratégia. A vállalati stratégiák kidolgozása és értékelése A stratégiaalkotás folyamatának általános ismertetése után a vállalati szintű stratégiák kialakítását kell összefoglalnunk.

Üzleti jövőkép

A stratégiai menedzsment alapelemeit, azaz stratégiaalkotás folyamatának általános lépéseit a vállalat szintjén a következő ábra foglalja össze. Vállalati célrendszer: Pénzügyi célok: tulajdonosi, alkalmazotti szükségletek kielégítése Piaci célok: vevő, ügyfél igények kielégítése Humán célok: munkatársak szükségleteinek kielégítése Technológiai célok: a szakma szükségleteinek kielégítése Társadalmi célok: a társadalom szükségleteinek kielégítése Vállalaton belüli stratégiai szintek Szervezeti testületi stratégia corporate strategy : egész vállalatra vonatkozik, annak helyét határozza meg az üzleti életben.

Üzleti stratégiák business strategy : szűkebb az előző kategóriánál, meghatározza, hogy a stratégiai üzleti egységek strategic business unit — SBU hogyan versenyezzenek az adott üzletágban. Nem feltétlenül azonos az előzővel!

jövőkép és fogalmak rossz szokások és látás

Funkcionális stratégiák functional strategy : a vállalati működés egy-egy funkciójához kapcsolódó stratégia. A vállalat különböző irányítási szintjein a stratégiai tervezési folyamat lépéseinek, az előbb bemutatott stratégiai szintekhez való kapcsolódását a A stratégiai tervezési folyamat és a stratégiai szintek kapcsolata A stratégiai tervezési folyamat lépései A vállalkozás jövőképének megfogalmazása: küldetés, üzleti szegmentáció, horizontális és vertikális integráció, menedzseri infrastruktúra, testületi filozófia és kultúra.

Stratégia megalapozás és a fő tervezési irányok meghatározása: testületi stratégiai jövőkép és fogalmak, a testületi, üzleti és funkcionális szintek tervezési kihívásai, testületi teljesítménycélok. A küldetésnyilatkozat megfogalmazása üzleti szinten: üzleti terület, jövőkép és fogalmak mód, a termékpiac szegmensei.

Az üzleti stratégia és a széleskörű akcióprogramok megfogalmazása. A funkcionális stratégia megfogalmazása: az üzleti tervezésben való részvétel, az üzleti stratégiai javaslatokkal történő egyeztetés, széleskörű akció¬programok. Az üzleti és funkcionális stratégiák összehangolása, portfolió menedzsment, erőforrás allokációs prioritások kijelölése.

Specifikus akcióprogramok meghatározása és értékelése az üzleti szinten. Specifikus akcióprogramok meghatározása és értékelése a funkcionális szinten. Erőforrás allokáció és a teljesítmény mérőszámok meghatározás a menedzsment kontroll számára. Éves tervezés az üzleti szinten.

jövőkép és fogalmak látás mínusz mennyi százalékban

Éves tervezés a funkcionális szinten. Éves tervek összehangolása, a stratégiai és operatív ugrókötél és látvány jóváhagyása. Vállalati szintű stratégiák A vállalati szintű stratégiák különféle megközelítések szerint lehetnek növekedési stratégiák, ahol a külső és belső tényezők egyensúlyban vannak, adaptációs stratégiák ahol a környezeti jellemzők kapják a legfontosabb szerepet valamint erőforrás alapú stratégiák, ahol a belső tényezők fontossága emelkedik ki.

Növekedési stratégiák A növekedés mértéke többféleképpen mérhető, például az alkalmazotti létszám, az árbevétel vagy a rendelkezésre álló jövőkép és fogalmak változásával. A növekedési stratégiák alaptípusa az Ansoff-mátrix Az Ansoff-mátrix Termékfejlesztés: Új termékek értékesítése a jelenlegi vásárlók részére Diverzifikáció: Új termék értékesítése az új vásárlók részére Piaci térhódítás: Ugyanannyi vagy nagyobb mennyiségű termék értékesítése a jelenlegi vásárlók részére Piacfejlesztés: A jelenlegi termékek értékesítése új vásárlók részére Adaptációs stratégiák Az adaptációs stratégiák többféle tipizálása ismert.

Miles és Snow innovációs jövőkép és fogalmak védőkiváró elemző és sodródó reagáló típusokat alkotott.

Jövőkép szó jelentése

A kutatók folyamatosan új megoldásokat keresnek, elsősorban olyan iparágakban tevékenykednek, amelyekre a folyamatos fejlődés, változó környezet jellemző. A védők jövőkép és fogalmak egy technológiát alkalmaznak, jelenlétük az érett vagy hanyatló iparágakban jellemző. Az elemzők a kutató és védő pozíciók között egyensúlyoznak. A kései reagálókra a trendek kései követése jellemző. A környezethez való alkalmazkodás alapján megkülönböztetünk elzárkózó.

További a témáról